Filter
  • Price
    грн. - грн.
  • Бренд
    0

Акция! Окружающая среда. Экология. Природа | Autoshtamp.com.ua - интернет-магазин

Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Экология (455457)
Купить по выгодной цене Экология (455457) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине "Экология"...
5.00грн.
На основе 0 отзывов.
Екологія. Шпаргалка для студента №45 (407990)
Купить по выгодной цене Екологія. Шпаргалка для студента №45 (407990) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Колосальний обсяг систематизованих знань представлений у даному виданні в найлаконічнішій формі. Найзручніший формат для студента, якому треба терміново освіжити в пам'яті підзабуту тему!..
12.00грн.
На основе 0 отзывов.
Английский язык. Экология и охрана окружающей среды (307304)
Купить по выгодной цене Английский язык. Экология и охрана окружающей среды (307304) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Пособие предназначено как для действующих и будущих специалистов-экологов, так и для всех изучающих английский язык, ибо экологическая тематика становится все более популярной..
50.00грн.
На основе 0 отзывов.
Техноекологія (430142)
Купить по выгодной цене Техноекологія (430142) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Техноекологія досліджує широкий спектр прикладних проблем, спричинених антропогенним навантаженням на екосистеми, довкілля загалом, доповнюючи курси основ екології, екології людини, екології рослин, гідроекології...
56.00грн.
На основе 0 отзывов.
Екологія людини (430139)
Купить по выгодной цене Екологія людини (430139) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Людина прагне жити у безпеці, вберегтися від тиску чинників зовнішнього середовища на її організм, психіку, духовну сферу...
64.00грн.
На основе 0 отзывов.
Екологія (364046)
Купить по выгодной цене Екологія (364046) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:У навчальному посібнику наведено основні фундаментальні положення теоретичної екології, принципи функціонування біосфери, розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природного середовища...
68.00грн.
На основе 0 отзывов.
Пакувальна індустрія і навколишне середовище (473306)
Купить по выгодной цене Пакувальна індустрія і навколишне середовище (473306) на сайте Autoshtamp.com.ua! У виданні викладено результати дослідження, науково-технічні положення, аналізу та обгрунтування позитивного досвіду країн Європейського Союзу щодо вирішення проблеми поводження з відходами, в т..
69.00грн.
На основе 0 отзывов.
Загальна екологія. Практичний курс у 2 частинах. Частина 2. Природні наземні екосистеми (163728)
Купить по выгодной цене Загальна екологія. Практичний курс у 2 частинах. Частина 2. Природні наземні екосистеми (163728) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Дана книга є другою з циклу «Загальна екологія. Практичний курс». Її особливість – розробка та узагальнення методологічних принципів та мет..
72.00грн.
На основе 0 отзывов.
Екологія довкілля. Охорона природи (328259)
Купить по выгодной цене Екологія довкілля. Охорона природи (328259) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайрон-ментальних дисциплін - екології, соціоекології та охорони навко-лишнього середовища...
75.00грн.
На основе 0 отзывов.
Экология и современный мир / Ecology and the Modern World (370792)
Купить по выгодной цене Экология и современный мир / Ecology and the Modern World (370792) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Цель данной книги заключается в том, чтобы познакомить учащихся с самой современной информацией по экологической проблематике на английском языке...
75.00грн.
На основе 0 отзывов.
Рідкісні та зникаючі рослини Тернопільщини з Червоної книги України (531128)
Купить по выгодной цене Рідкісні та зникаючі рослини Тернопільщини з Червоної книги України (531128) на сайте Autoshtamp.com.ua! У монографії описано 100 видів червонокнижних рослин, поширених на території Тернопільської області, що потребують особливої охорони...
78.00грн.
На основе 0 отзывов.
Основы экологической безопасности территорий и акваторий. Учебное пособие (363072)
Купить по выгодной цене Основы экологической безопасности территорий и акваторий. Учебное пособие (363072) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Учебное пособие содержит подробную качественную и количественную оценку процессов отрицательного воздействия хозяйственной деятельности человека на приро..
102.00грн.
На основе 0 отзывов.
Екологія тварин. Навчальний посібник (443777)
Купить по выгодной цене Екологія тварин. Навчальний посібник (443777) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету Львівського національно..
111.00грн.
На основе 0 отзывов.
Экология (451495)
Купить по выгодной цене Экология (451495) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:В книге изложены научные основы охраны среды обитания человека - основные законы экологии, учение о биосфере, принципы рационального природопользования, а также экологические аспекты устойчивого развития государства...
126.00грн.
На основе 0 отзывов.
Вперед, к прекращению роста! (584783)
Купить по выгодной цене Вперед, к прекращению роста! (584783) на сайте Autoshtamp.com.ua! Книга, предложенная вашему вниманию, посвящена идеям антироста. Антирост - политическое, экономическое и социальное движение, основанное на экологической экономике, на идеях анти-потребления и анти-капитал..
127.00грн.
На основе 0 отзывов.
Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів. Знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів (536346)
Купить по выгодной цене Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів. Знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів (536346) на сайте Autoshtamp.com.ua! В книзі викладені теоретичні основи експериментальних досліджень утилізації пр..
138.00грн.
На основе 0 отзывов.
100 великих угроз цивилизации (462480)
Купить по выгодной цене 100 великих угроз цивилизации (462480) на сайте Autoshtamp.com.ua! Человечество вступило в третье тысячелетие. Что приготовил нам XXI век? С момента возникновения человечество волнуют проблемы безопасности...
139.00грн.
На основе 0 отзывов.
Екологія (412092)
Купить по выгодной цене Екологія (412092) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:У підручнику розглядаються основні етапи становлення екології як науки, простежено закономірності утворення екологічних систем, охарактеризовано взаємини живих організмів із середовищем їх існування, визначено фундамен..
160.00грн.
На основе 0 отзывов.
Удивительная экология (519953)
Купить по выгодной цене Удивительная экология (519953) на сайте Autoshtamp.com.ua! Книга рассказывает об основных понятиях экологии, ее принципах и закономерностях, рассматривает сложные вопросы, связанные с изучением взаимоотношений между живыми организмами и средой их обитания...
180.00грн.
На основе 0 отзывов.
Екологія (76460)
Купить по выгодной цене Екологія (76460) на сайте Autoshtamp.com.ua! Этот учебник посвящен достаточно молодой дисциплине, которая, тем не менее, стала частью учебно-профессиональной программы студентов экономических специальностей...
187.00грн.
На основе 0 отзывов.
Радиоэкология (451440)
Купить по выгодной цене Радиоэкология (451440) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:В книге изложены основные разделы современной радиоэкологии. Объем, содержание и характер изложения материала соответствуют уровню общетеоретической вузовской подготовки на естественных факультетах...
193.00грн.
На основе 0 отзывов.
Радиоэкология  Украины (451244)
Купить по выгодной цене Радиоэкология Украины (451244) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:Исследованы основные источники радионуклидов природного и техногенного происхождения, формирующие радиоэкологическую обстановку на территории Украины и даны их подробные характеристики...
225.00грн.
На основе 0 отзывов.
Экологические основы природопользования. Учебное пособие (410894)
Купить по выгодной цене Экологические основы природопользования. Учебное пособие (410894) на сайте Autoshtamp.com.ua! От издателя:В книге рассмотрены основные законы экологии, функционирования экосистем, история образования современной биосферы, энергетические, материальные и информационные потоки в..
232.00грн.
На основе 0 отзывов.
Русский космизм. Антология (520133)
Купить по выгодной цене Русский космизм. Антология (520133) на сайте Autoshtamp.com.ua! Антология "Русский космизм", составленная философом и арт-теоретиком, профессором Нью-йоркского университета Борисом Гройсом, представляет как известные, так и малознакомые тексты, помещая их в контекст современн..
243.00грн.
На основе 0 отзывов.
Все товары категории Окружающая среда. Экология. Природа на сайте Autoshtamp.com.ua